Kvarkit törmäilevät

Kirjoittaja Sami, 23.11.2002

Kaikille maanjäristyksille ei löydy selitystä. Joukolle 1993 sattuneita maanjäristyksiä on nyt annettu lennokas syy: niiden epäillään aiheutuneen maapallon läpi syöksyneistä oudoista kvarkeista (“strange quark matter”).

Oudot kvarkit ovat atomejakin pienempiä hiukkasia jotka saattavat olla peräisin peräti itse alkuräjähdyksestä. Koska ne ovat kovin pieniä, niitä on hyvin vaikea havaita. Pienelläkin oudolla kvarkilla saattaa olla kuitenkin erittäin paljon massaa ja maapalloon osuessaan se saattaa saada aikaan peräti pienen maanjäristyksen.

Taivaalta satavat veturin painoiset alkeishiukkaset eivät kuulosta mukavilta. Mutta ei syytä huoleen: todennäköisyys moisen alle joutumisesta liikkuu jossain loton jättipotin voittamisen tienoilla.

  Jutussa “Kvarkit törmäilevät” on 24 kommenttia:

  • Esko Kauppinen says:

   Minulta saisitte selityksen kvarkkien sisäiselle rakenteelle, kunhan vaan tietäisin miten sen Teille lähettäisin. Selvitys on teoreettisesti aivan oikein ja se perustuu kvarkkien sekä elektronin ja positronin sähkövarauksiin.
   En ole tarvinnut sen keksimisessä minkäänlaisia hiukkaskiihdyttimiä.

   Esko

  • Esko Kauppinen says:

   Hei taas!
   Mielestäni annihillaatio tapahtuu vain toisiaan vastaavien hiukkasten kohdatessa, esim. elektronin ja positronin kohdatessa. Mikäli neutroni ja antineutroni eivät tuhoa toisiaan, liittyy annihillaatioon myös sähkövaraus.

   Terveisin

   Esko

  • Esko Kauppinen says:

   Kvarkkien sisäinen rakenne.
   d-kvarkin ajatellaan sijaitsevan neutronissa, ja u-kvarkin protonissa. Niiden voidaan ajatella muuttuvan toisikseen.
   u-kvarkilla on 3kpl +1/3e:n suuruista hiukkasta ja 1kpl – 1/3e:n suuruinen hiukkanen. u-kvarkin varaus on silloin +2/3e.
   d-kvarkilla on 3kpl -1/3e:n suuruista ja 2kpl +1/3e:n suuruista hiukkasta. d-kvarkin varaus on siten -1/3e.
   1)d-kvarkki sinkoaa elektronin (…).d-kvarkin positiivisten varausosien ,(oo),lisäksi syntyy yksi uusi positiivinen varausosa,(o).Näin on syntynyt u-kvarkin positiiviset varausosat,(ooo). Jotta varaukset pysyisivät tasapainossa, syntyy yksi uusi negatiivinen varausosa, (.).Näin d-kvarkki on muuttunut u-kvarkiksi.
   2)u-kvarkki sinkoaa positronin,e+,(ooo).
   u-kvarkin negatiivisen varausosan,(.) lisäksi syntyy kaksi negatiivista varausosaa,(..). Näin on muodostunut d-kvarkin negatiiviset varausosat,(…). Jotta varaukset pysyisivät tasapainossa, syntyy kaksi positiivista varausosaa,(oo), eli u-kvarkki on muuttunut d-kvarkiksi.
   Tämä on lyhennelmä täydellisemmästä kirjoituksesta.

   Esko Kauppinen
   esko.matinpoika@luukku.com

  • Esko Kauppinen says:

   Hei taas!

   Edellisestä kirjoituksesta jäi pois pieni piirros.
   Allaolevassa piirroksessa o tarkoittaa +1/3e:n suuruista varausta ja . -1/3e:n suuruista varausta.

   u-kvarkki ooo d-kvarkki …
   . oo

   Piirrä ympyra molempien ryhmien ympärille.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   u-kvarkki ooo.ja d-kvarkki …oo
   Edellinen piirros näyttää jostain syystä epäonnistuneen. Anteeksi, vaikka syy ei olekaan minun.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Täydellinen kirjoitukseni kvarkkien sisäisestä rakenteesta on luettavissa Saarijärven Häkkilässä entisen kaupan (nykyisen kioskin) ilmoitustaululla.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Kvarkkien sisäinen rakenne?täydellinen ratkaisu

   Kun neutroni muuttuu protoniksi, se sinkoaa elektronin ja antineutriinon.Neutronin muodostaa yksi u-kvarkki, jonka varaus on +2/3e, ja kaksi d-kvarkkia, joiden kummankin varaus on -1/3e. Neutronin varaukseksi tulee täten 0. Koska elektronin varaus on -3/3, täytyy elektronin saada lisävarausta -1/3e:n verran, sillä d-kvarkeissa on varausta vain -2/3 e:n varaus. Tämä onnistuu, jos, d-kvarkilla on 3kpl -1/3e:n varauksista hiukkasta. Näiden varaus on yhteensä -3/3e.Koska d-kvarkki muuttuu u-kvarkiksi täytyy sillä olla myös +1/3e:n varauksisia hiukkasia.
   d-kvarkki sisältää 3kpl -1/3e:n varauksista ja 2kpl +1/3e:n varauksista hiukkasta, jolloin sen varaus on-1/3e.
   d-kvarkki sinkoaa elektronin (…).d-kvarkin positiivisten varausosien (oo)lisäksi syntyy yksi positiivinen varausosa (o). Näin on syntynyt u-kvarkin positiiviset varausosat(ooo). jotta varaukset pysyisivät tasapainossa, syntyy yksi negatiivinen varausosa(.). Näin d-kvarkki on muuttunut u-kvarkiksi, ja neutroni siten protoniksi.
   u-kvarkki(protoni) sinkoaa positronin ja neutriinon. u-kvarkissa on 3kpl +1/3e:n varauksista ja 1kpl -1/3e:n varauksinen hiukkanen
   on positronin ja d-kvarkin syntyminen u-kvarkista todennäköistä.
   1)Neutroni(d-kvarkki) sinkoaa elektronin,e(…).
   d-kvarkin positiivisten varausosien(oo) lisäksi syntyy yksi positiivinen varausosa(o). Näin on syntynyt u-kvarkin positiiviset varausosat (ooo). Jotta varaukset pysyisivät tasapainossa, syntyy yksi negatiivinen varausosa(.)Näin d-kvarkki on muuttunut u-kvarkiksi ja neutroni protoniksi.
   2)Protoni(u-kvarkki)sinkoaa positronin ja neutriinon. Positronin muodostuminen u-kvarkista on mahdollista, jos u-kvarkilla on 3kpl +1/3e:varauksista hiukkasta.
   u-kvarkki sinkoaa positronin(ooo). u-kvarkin negatiivisen varausosan(.) lisäksi syntyy kaksi negatiivista varausosaa(..). Jotta varaukset pysyisivät tasapainossa, syntyy kaksi positiivista varausosaa(oo).Näin u-kvarkki on muuttunut d-kvarkiksi ja protoni neutroniksi .

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Kvarkit/sisäinen rakenne,jatkoa
   Kvarkki sinkoaa hiukkasen, jonka varaus on yhtä suuri kuin alkuperäisen kvarkin varauksen ja tytärkvarkin varauksien erotus. Kun d-kvarkki muuttuu u-kvarkiksi, on ulossinkoavan elektronin varaus -3/3e=-1/3e-(+2/3e). Kun taas u-kvarkki muuttuu d-kvarkiksi, on ulossinkoavan positronin varaus +3/3e=+2/3e-(-1/3e). Ovatko elektroni d-kvarkin ja positroni u-kvarkin jonkinlaisia välittäjähiukkasia? Esimerkiksi deuteronissa protoni ja neutroni jatkuvasti muuttuisivat toisikseen. Protonin u-kvarkki lähettäisi neutronille positronin, joka samalla muuttuisi protoniksi, ja alkuperäinen protoni muuttuisi
   neutroniksi. Positronia ei kuitenkaan ole havaittu deuteronin ulkopuolella. Vastaavasti neutronin d-kvarkki lähettäisi protonille elektronin, joka samalla muuttuisi neutroniksi, ja alkuperäinen neutroni muuttuisi protoniksi. Elektroni on havaittu deuteronin ulkopuolella.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Kvarkkien sisäinen rakenne-jatkoa.

   Vaikka kvarkkeja ei saadakaan irrotettua vapaaksi nukleoneista, niin kvarkkien rakenneosat irtoavat aivan itsestään elektronin ja positronin muodossa. Elektroni ja positroni annihilloivat toisensa, mutta tapahtuuko annihilaatio kvarkkien rakenneosasten kesken (siis o ja . tuhoaisivat toisensa).
   Elektronin ja positronin oletetaan olevan rakenteettomia, mutta esittämäni ratkaisun mukaan ne rakentuisivat kvarkkien sisäisistä rakennosista, siis elektroni -1/3e:n varauksisista osasista, joita elektronissa pitäisi olla 3 kappaletta. Positronissa olisi vastaavasti +1/3e:n varauksisia osasia kolme kappaletta. Vaikka elektroni ja positroni tuhoavat toisensa, niin tapahtuuko sama myös yksittäisten osasten (o ja . )kesken?
   Neutroni ja antineutroni tuhoavat toisensa, vaikka niillä ei ole sähkövarausta. Mutta osasilla, jotka nämä nukleonit muodostavat, on sähkövaraukset.
   Voitaisiinko joskus ehkä irrottaa kvarkkien rakenneosasia yksittäin kvarkkien sisästä.
   Joskus tullaan kyllä keksimään keino aineen täydelliselle annihillaatiolle, vaikka se ei olekaan aivan huomispäivän asia.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Kvarkit, jatkoa

   Mitä on kvarkkien rakenneosien spin? Se voisi olla 1/2. Kaksi .. hiukkasta asettuisi rinnan, jolloin yhdistelmän spin tulisi olemaan 1/2-1/2=0. Kun kolmas osanen liittyisi mainittuun pariin, tulisi spin olemaan 1/2, eli siis elektronin tunnettu spin, mikä on juuri sama 1/2.
   Protonin ja neutronin spinit voidaan laskea samalla tavalla. Niiden rakenneosaset asettuisivat siten, että kokonaisspiniksi tulee +1/2, eli samaan tapaan kuin elektronit asettuvat samalle orbitaalille atomeissa.

   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Se spin
   Koska nukleonien spinin laskeminen mainitsemallani tavalla ei kuitenkaan minulta onnistanut, perun sen mitä olen spineistä kirjoittanut. Toinen asiasta paremmin perillä oleva saa aprikoida spinien salaisuutta. Jos käy niin, että kysymystä spineistä ei voida teoriani mukaan ratkaista, on teoriani kvarkkien sisäisestä rakenteesta arvoton, tai spinien määrittäminen on kokonaan erilainen juttu, eikä sitä pelkästään aritmeriikan keinoin voi selvittää.
   Lopetan kirjoitteluni kvarkeista tähän.

   Terveisin

   Esko K.

  • Esko Jauhonen says:

   Tervehdys kaima!

   Olen mielenkiinnolla seurannut kirjoituksiasi näillä sivuilla. Esitän oman mielipiteeni kvarkkien, sekä elektronin ja positronin spineistä.
   Kvarkkien sekä positronin ja elektronin spinit järjestyvät, jos kvarkkien rakenneosilla on seuraavat spinit.
   1) d-kvarkki
   a)*-hiukkasilla on spin 1/2
   b)o-hiukkasilla on spinit 1
   2)u-Kvarkki
   a)*-hiukkasella on spin 1
   b)o-hiukkasilla on spinit 1/2

   d-kvarkissa on kaksi(*,o)-paria,joiden kummankin redusoitu spin olisi 1/2. Kun nämä redusoidut spinit asettuisivat rinnan, tulisi kokonaisspiniksi 0. Jäljelle jää yksi *-hiukkanen, jonka spin on 1/2, eli juuri d-kvarkin spin. Kolmesta *-hiukkasesta muodostuvan elektronin spiniksi tulisi 1/2.

   u-kvarkin kahden o-hiukkasen ja yhden *-hiukkasen spinit kumoaisivat toisensa ja jäljelle jäävän o-hiukkasen spin olisi u-kvarkin spin eli 1/2 Positronin spin järjestyisi sopivasti olemalla 1/2.
   Teoriasi ei suinkaan ole suoraan paperikoriin heitettävä!

   Esko Jauhonen

  • Esko Jauhonen says:

   Ne antihiukkaset

   Elektroni ja positroni ovat toistensa antihiukkasia ja ne kohdatessaan tuhoavat toisensa. Teoriasi mukaan d-kvarkin *-hiukkaset ja u-kvarkin o-hiukkaset voisivat olla toistensa antihiukkasia. Teorian mukaan *-hiukkasia on d-kvarkissa kolme, ja o-hiukkasia u-kvarkissa myös kolme.
   Kolme *-hiukkasta muodostaisivat elektronin ja kolme o-hiukkasta positronin. Koska elektroni ja positroni annihilloivat toisensa, myös ne hiukkaset, jotka eletronin ja positronin muodostavat, voisivat olla toistensa antihiukkasia.
   Muodostuuko meidän tuntemamme aine, josta maailmamme on rakentunut, aineesta ja antiaineesta. Teoriastasi saattaa muodostua
   hyvin hedelmällinen.

   Esko Jauhonen

  • Esko Jauhonen says:

   Vähän fermionien ja bosonien rakenteesta.

   Kaikkien fermionien spinin tiedetään olevan murtoluvun 1/2 kerrannaisia, siis esim. 1/2, 3/2 ja 5/2. Tällöin puolilukuisia spinin 1/2- hiukkasia on kaikissa fermioneissa pariton lukumäärä, 1,3 ja 5. Bosonien spinit ovat taas kokonaislukuja, siis 1,2 jne. Myös bosonien spinien voidaan ajatella muodostuvan 1/2- spin hiukkasista, joita kaikissa bosoneissa olisi parillinen lukumäärä. Näin fermionien ja bosonien voisi olettaa muodostuvan samoista alkeishiukkasia pienemmistä osasista, joiden keskinäinen järjestyminen määräisi alkeishiukkasen spinin ja joiden kaikkien spin olisi puoliluku. Mutta, jos bosonissa kaksi tai neljä puolilukuspiniä asettuu rinnan samansuuntaisin spinein muodostaen kokonaislukuisen spinin, niin esimerkisi fermionissa, jonka spin on 3/2, täytyy näiden puolilukuisten spinien asettua rinnan myös samansuuntaisin spinein, jotta spin 3/2 olisi mahdollinen. Fermionit näyttävät muodostuvan vähän samaan tapaan kuin bosonit. Erona on vain onko spin puoliluvun pariton vai parillinen monikerta.

   Esko Jauhonen

  • Esko Kauppinen says:

   Kiitokset Esko Jauhoselle

   Kiitokset siitä, että olet kirjoituksillasi selventänyt tätä kvarkkiasiaa.
   On paljon mahdollista, että tällaisista keksinnöistä voisi saada jonkinlaisen palkkion.
   Joku viisas professori palkittaisiin tietenkin Nobelin palkinnolla, mutta tavallinen kansalainen ymmärrettävästi jää ilman tällaisia kunnianosoituksia. Ja asiaan vaikuttavat tietenkin Suomen politikot, heistähän viime kädessä riippuu kenelle palkkiot ja kunnianosoitukset Suomessa suodaan. Suomessa politiikka vaikuttaa kaikkeen, myös tieteeseen. Ei se ole puhdasta peliä.
   Tietenkin on mahdollista, että kvarkkiratkaisu on jo myyty eniten tarjoaville, keitä he nyt sitten ovatkaan. Mutta joutuvatpa pahaan liemeen kun olen ratkaisun näin netissä julkituonut. Kaiken piti alunperin pysyä salassa viime hetkeen asti, mutta nyt asia on selvästi julkituotu kaiken kansan luettavaksi.

   Esko Kauppinen

  • Unohdettu Genesis says:

   Julkaise teoriasi tieteellisessä julkaisussa, ei se muuten ole tiedettä, vaan pakinointia. Pakinoista jaetaan harvemmin palkintoja.

   Lähdeviitteet ja vastaavuus koetulosten kanssa jää myös avoimeksi, ehkäpä siinä riittää tehtävää pariksi vuodeksi?

  • Esko Kauppinen says:

   Kirjoitukset kvarkeista loppuvat tähän

   Eräs kirjoittaja valittaa, että olen tullut pakinasivuille ja että minun pitäisi kirjoittaa tieteellisille sivuille. Voin sanoa, että on lähes mahdotonta saada kirjoituksia näille sivuille. Kirjoitukset käyvät läpi monen seulan, niihin ilmestyy tieteellisiä termejä ja lopulta ne ovat tavalliselle kansalaiselle mahdottomia lukea. Ja sitten lopuksi voi teorian kehittäjäksi ilmestyä kokonaan eri henkilö.
   Olen kirjoittanut teoriani jokaiselle vähänkin alkeishiukkasfysiikkaa tuntevalle ymmärrettävään muotoon, koska en itsekään hallitse korkeampaa esityatapaa näissä ratkaisuissa.Voin kuitenkin sanoa, että ratkaisuni on teoreettisesti oikein.Saa sitten nähdä mitä hiukkaskiihdyttimillä tehdyt kokeet aineen rakenteesta tuovat ilmi. Olen itse entinen metsätyötä ja muita ruumiilisia töitä tehnyt jo eläkkeellä oleva henkilö. Koulutukseltani olen kuitenkin merkantti.
   Runojani voitte lukea osoitteessa http://www.toukokuu.com. Toivon,että käytte näillä sivuilla. Siellä on paljon muidenkin kirjoittajien runoja ja muitakin kirjoituksia.
   Esko Kauppinen

  • Esko Kauppinen says:

   Lyhyemmät versiot näistä aiheista löytyy osoitteessa http://www.prologi.net

  • Esko Kauppinen says:

   Kirjoitukseni Saarijärven Häkkilässä on revitty pois useaan kertaan, se on ollut myös muilla ilmoitustauluilla.

  • Esko Kauppinen says:

   Lähetin ylläolevan kirjoitukseni faksilla Suomen eduskunnan kansliaan. Sieltä tuli heti puhelinsoitto, jossa kysyttiin kenelle tämä kirjoitus voidaan antaa. Sanoin vain: Kenelle tahansa.
   Jonkin ajan kuluttua Iso-Paavo matkusti Kiinaan kauppaamaan ratkaisua Kiinalle. Paavon ilmoittama hinta oli kuitenkin niin korkea, ettei Kiina ostanut sitä.
   Kohta tämän jälkeen Iso-Paavo matkusti Yhdysvaltoihin ja sai Yhdysvallat ostamaan tämän kirjoituksen. Paavo elää nyt Ökyelämää, kuten lehdet aikaisemmin ovat kirjoittaneet. Yhdysvallat tiesi, että ratkaisu on minun, sillä olin lähettänyt sen faksilla myös Yhdysvaltain suurlähetystöön Helsingissä. Kun Yhdysvalloissa kysyttiin Paljonko annatte ratkaisun tekijälle Iso-Paavo vastasi: He shall get nothing!

Kirjoita kommentti


Tämä linkki on ansa roskapostittajille.