Miksi Posterous?

Minulta ehdittiin jo kysya, mika tekee Posterousista niin erikoisen? Syyna on helppous: Posterous on monipuolisuudestaan huolimatta toteutettu tyylikkaan helposti, ehkapa suorastaan elegantisti. Tahan mennessa olette nahneet vain tekstin ja valokuvien julkaisua, mutta se osaa paljon muutakin – videoita, web-leikkeita jne. Kokeilu jatkuu…

Tama on kirjoitettu ilman skandeja, koska en ole viela ehtinyt paivittaa Pinserin tietokannan merkistoa.

Posted via email from Sami’s posterous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *